Overføring av ansvar og myndighet i saker vedr. sikkerhet og beredskap fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet

DatoFOR-1978-12-15-8
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1978 887
Ikrafttredelse01.01.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-11-29-72
Kunngjort
KorttittelOverføring av ansvar og myndighet til KAD

Fastsatt ved kgl.res. av 15. des. 1978. Fremmet av Olje- og energidep. 

1.Med virkning fra 1. januar 1979 overføres myndighet i henhold til de forskrifter som er omhandlet i Olje- og energidepartementets tilråding av 15. desember 1978 fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet.
2.Fra samme dag overføres Sekretariatet for sikkerhet og beredskap fra Olje- og energidepartementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet.