Forskrift om delegering av myndighet etter lov om aksjeselskaper og endring i vedtak om delegasjon etter lov om finansieringsmyndighet.

DatoFOR-1978-12-15-8563
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1978 s 883
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-04-59-§19-3, LOV-1976-06-11-71-§2, LOV-1976-06-11-71-§17 jf LOV-1997-06-13-44-§21-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter aksjeloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 15. des. 1978. Fremmet av Justis- og politidepartementet.

I.

Kongens myndighet etter lov 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper § 19-3 nr. 13 annet punktum legges til Handelsdepartementet.

II.

I kgl. resolusjon 11. juni 1976 om delegasjon av myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 71 om finansieringsvirksomhet gjøres på vedkommende sted følgende tilføyelser i opprekningen over paragrafer hvor Kongens myndighet etter loven delegeres til Finansdepartementet:

§ 2 tredje ledd og § 17 femte ledd.