Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 tredje ledd nr. 2 og 3, § 1 fjerde ledd og § 3.

DatoFOR-1979-01-15-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§1, LOV-1903-06-09-7-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sjødygtighedsloven m.m.

Fastsatt av Handelsdepartementet 15. januar 1979 med hjemmel i kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1. 

Myndighet etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes sjødygtighed m.v. § 1 tredje ledd nr. 2 og 3, § 1 fjerde ledd og § 3 delegeres til Sjøfartsdirektoratet for så vidt gjelder Handelsdepartementets myndighetsområde, jf. kgl.res. av 1. desember 1978 nr. 1 pkt. I.