Delegasjon av myndighet til Finansdep. etter tolloven.

DatoFOR-1979-06-01-3
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1979 321
Ikrafttredelse01.06.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1966-06-10-5-§2, LOV-1966-06-10-5-§4, LOV-1966-06-10-5-§76, LOV-1966-06-10-5-§81
Kunngjort
KorttittelDelegering til FIN etter tolloven

Fastsatt ved kgl.res. 1. juni 1979. Fremmet av Finansdepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Kongen i tollovens § 2 punktene 2, 3, 4 og 5, § 4 første ledd, punktene 1, 2 og 3, § 4 tredje ledd, § 76 og § 81 overføres til Finans- og tolldepartementet.