Ikrafttredelse av lov av 10 juni 1977 nr. 86 om planlegging, organisering og gjennomføring av helsetjenester ved bedrifter. Delegasjon av myndighet.

DatoFOR-1979-10-26-5
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1979 s 641
Ikrafttredelse01.11.1979
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-02-04-4-§30 jf LOV-2005-06-17-62-§20-2
Kunngjort
KorttittelDelegering etter arbeidsmiljøloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kongelig resolusjon av 26. oktober 1979. Fremmet av Sosialdepartementet. (Lov 10 juni 1977 nr. 86 om planlegging, organisering og gjennomføring av helsetjenester ved bedrifter er opphevet.)

I.

Loven skal tre i kraft 1 november 1979.

II.

Loven skal ikke gjelde på Svalbard og den norske kontinentalsokkelen.

III.

Kongens myndighet etter lovens § 1 tredje ledd, § 7 første og tredje ledd og § 10 delegeres til Sosialdepartementet.

IV.

Kongens myndighet etter lov av 4 februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 30 nr. 4 delegeres til Direktoratet for arbeidstilsynet.