Delegering av myndighet til Skipskontrollen etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. kapittel 11.

DatoFOR-1980-06-26-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§111, LOV-1903-06-09-7-§117, LOV-1903-06-09-7-§124, LOV-1966-06-17-2-§3a
Kunngjort
KorttittelDelegering etter sjødygtighedsloven m.m.

Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 26. juni 1980 med hjemmel i vedtak av 8. januar 1980 nr. 1 om delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. kapittel 11 og lov av 17. juni 1966 nr. 2 om luftputefartøyer § 3a. 

Sjøfartsdirektoratet har 26. juni 1980 vedtatt å videredelegere til Skipskontrollen:

1)å stå for den praktiske gjennomføringen av tilsynet med de bestemmelser som måtte bli gitt med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. kapittel 11, og å treffe enkeltvedtak som ledd i gjennomføringen av tilsynet,
2)å ilegge tvangsmulkt etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 124.