Delegering av fullmakt til Vegdirektoratet i henhold til vegtrafikkloven.

DatoFOR-1980-11-24-1
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertAvd I 1980 831
Ikrafttredelse24.11.1980
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§14, LOV-1965-06-18-4-§15, LOV-1965-06-18-4-§16
Kunngjort
KorttittelDeleg. til Vegdirektoratet etter vegtrl.

Fastsatt av Samferdselsdepartementet 24. november 1980 med hjemmel i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16. 

Samferdselsdepartementet har 24. november 1980 truffet vedtak om at den myndighet som er tillagt departementet i vegtrafikklov av 18. juni 1965 nr. 4 § 13, § 14, § 15 og § 16 overføres til Vegdirektoratet. Vedtaket trer i kraft straks.