Delegasjon av myndighet til Olje- og energidepartementet til å justere konsesjonsavgifter.

DatoFOR-1981-01-30-2
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1981 62
Ikrafttredelse30.01.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-16-§2, LOV-1917-12-14-16-§5, LOV-1917-12-14-17-§11
Kunngjort
KorttittelDeleg. til OED etter industrikonsesjonsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 30. jan. 1981. Fremmet av Olje- og energidep. 

Olje- og energidepartementet gis myndighet til å foreta ny prøvelse av konsesjonsavgifter til stat og kommuner fastsatt etter ervervsloven av 14. desember 1917 nr. 16 § 2, 3. ledd post 13, § 5, 3. ledd post 2 og § 23,1 2. ledd post 4 samt vassdragsreguleringsloven av samme dato nr. 17 § 11, post 1.

1Opphevet.