Forskrift om delegering av myndighet etter lov av 12. juni 1981 nr. 52 om aksjefond m.v.

DatoFOR-1981-06-12-8560
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1981 s 639
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-12-52-§1-2, LOV-1981-06-12-52-§2-3, LOV-1981-06-12-52-§2-4, LOV-1981-06-12-52-§2-5, LOV-1981-06-12-52-§4-10, LOV-1981-06-12-52-§8-2, LOV-1981-06-12-52-§10-2
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter aksjefondloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 12. juni 1981. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Tilsynet ifølge lovens § 8-2 tillegges bankinspeksjonen.

Den myndighet som er tillagt Kongen i nedenfornevnte paragrafer, delegeres til Finans- og tolldepartementet:

§ 1-2 tredje ledd

§ 2-3 tredje ledd

§ 2-4 annet ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 4-10 annet ledd

§ 9-2 tredje ledd