Delegasjon av fullmakt etter lov til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror.

DatoFOR-1981-11-27-6
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1981 1017
Ikrafttredelse27.11.1981
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1936-07-10-6-§18
Kunngjort
KorttittelDeleg. etter lov om umsetnaden av jordbruksvaror

Fastsatt ved kgl.res. 27. november 1981 med hjemmel i lov 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror § 18. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den fullmakt som er tillagt Kongen etter § 18 i lov av 10. juli 1936 nr. 6 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror, overføres til Landbruksdepartementet.