Ikrafttredelse av lov av 5. juni 1981 nr. 42 om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen (Sertifiseringsloven). Delegasjon av fullmakt.

DatoFOR-1981-12-11-1
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1981 1094
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-06-05-42-§2, LOV-1981-06-05-42-§3, LOV-1981-06-05-42-§4, LOV-1981-06-05-42-§5, LOV-1981-06-05-42-§6, LOV-1981-06-05-42-§7
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. og deleg. etter sertifiseringsloven

Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 1981. Fremmet av Handelsdepartementet. 

Loven trer i kraft 1. januar 1982.

Den myndighet som er tillagt Kongen i § 2 - § 7 i lov om sertifikatpliktige stillinger på norske skip, borefartøy og andre flyttbare innretninger i sjøen, delegeres til Handelsdepartementet.