Forskrift om overføring av avgjørelsesmyndighet etter lov om proteseteknikere og om omsetning av ortopediske hjelpemidler.

DatoFOR-1982-04-23-777
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1982 s 226
Ikrafttredelse01.01.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1971-06-11-54-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering av myndighet

Fastsatt ved kgl.res. av 23. april 1982. Fremmet av Kultur- og vitenskapsdepartementet. 

Det administrative ansvaret for utdanning av proteseteknikere, herunder myndighet til å treffe avgjørelser etter § 4, 1. ledd i lov nr. 54 av 11. juni 1971 om proteseteknikere og om omsetning av ortopediske hjelpemidler overføres fra Sosialdepartementet til Kultur- og vitenskapsdepartementet med virkning fra 1. januar 1982.