Resolusjon om delegering av myndighet til Finansdepartementet etter skatteloven.

DatoFOR-1982-08-20-1307
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1982 458
Ikrafttredelse20.08.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1911-08-18-8-§44a, LOV-1911-08-18-8-§45
Kunngjort
KorttittelDelegering etter skatteloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august 1982. Fremmet av Finansdepartementet.

I

Den myndighet som er tillagt Kongen etter § 44A nr. 9 annet ledd og § 45 ellevte ledd bokstav d og fjortende ledd i skatteloven, delegeres til Finansdepartementet.

II

Bestemmelsen under I trer i kraft straks.