Forskrift om delegering av myndighet til Justisdepartementet til å gi salærinstruks.

DatoFOR-1982-10-08-1445
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1982 531
Ikrafttredelse08.10.1982
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§107, LOV-1916-07-21-2-§10, LOV-1980-06-13-35-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering ang. salærinstruks

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 8. oktober 1982. Fremmet av Justisdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til Justisdepartementet:

a.- - -
b.Lov 21. juli 1916 nr. 2 om vidners og sakkyndiges godtgjørelse m.v.: § 10.
c.Lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp: § 3.