Vedtak om vigselrett for norsk prest på Solgården i Alicante i Spania.

DatoFOR-1982-10-26-1527
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1982 s 571
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om vigselrett på Solgården i Spania

I samsvar med lov av 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halde brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 1 første ledd, jfr. kgl.res. av 16. desember 1960, har Kirkedepartementet 26. oktober 1982 bestemt at den til enhver tid fungerende norske prest på Solgården i Alicante i Spania, utsendt av Den norske sjømannsmisjon, skal ha rett til å stifte ekteskap i Spania etter norsk lov. Det er forutsetningen at minst en av brudefolkene er norsk statsborger eller bosatt i Norge, og at ingen av partene er spansk statsborger.