Delegering av myndighet etter lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere.

DatoFOR-1982-12-17-1743
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1982 s 703
Ikrafttredelse17.12.1982
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1982-12-17-84-§10
Kunngjort
KorttittelDelegering til NFD etter containerloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. desember 1982. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Kongens myndighet etter § 9 i lov om sikre containere delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.