Delegering av fullmakt m.o.t. endringar av hjelpestillingar, vitskaplege mellomgruppe- eller rekrutteringsstillingar.

DatoFOR-1983-01-07-8
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 1983 s 18
Ikrafttredelse02.03.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering av fullmakt

Kapitteloversikt:

Fastsett ved kgl.res. av 7. januar 1983 i medhald av Stortingsvedtak 16. desember 1982. Fremja av Kultur- og vitskapsdepartementet.

I

Fullmakta Kongen har til å vedta å gjere om ledige hjelpestillingar til vitskaplege mellomgruppe- eller rekrutteringsstillingar, eller omvendt, jf. stortingsvedtak 16. desember 1982, blir delegert til Kultur- og vitskapsdepartementet.