Vedtak om vigselsrett for den norske sjømannsprest i Gøteborg.

DatoFOR-1983-01-20-903
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 1983 s 347
Ikrafttredelse30.06.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1955-06-30-20-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om vigselsrett for sjømannsprest

Fastsatt av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Gøteborg er av svenske myndigheter - ved beslutning av 20. januar 1983 - gitt tillatelse til å forrette vigsel i Sverige etter norsk lov under forutsetning av at minst en av brudefolkene er norsk statsborger. Fra norsk side er den til enhver tid fungerende sjømannsprest i Gøteborg, jf. kgl. res. av 2. juni 1960, gitt rett til inntil videre å stifte ekteskap etter norsk lov.