Ikrafttredelse av lov 7. januar 1983 nr. 1 om endr. i lov om Guld- og Sølvarbeiders Finhed og Stempling m.v. av 6. juni 1891 nr. 2 og i straffeloven av 22. mai 1902 nr. 10. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1983-06-10-1099
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1983 523
Ikrafttredelse01.09.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-01-07-1, LOV-1891-06-06-2-§2, LOV-1891-06-06-2-§4, LOV-1891-06-06-2-§6, LOV-1891-06-06-2-§7
Kunngjort
KorttittelIkrafttr. av lov 1983:1. Delegering

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 1983. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet).

I

Loven trer i kraft 1. september 1983.

II

Myndigheten etter lovens § 2, § 4, § 6 og § 7 delegeres til Forbruker- og administrasjonsdepartementet.1

1Nå Barne- og familiedepartementet, jf. Kronprinsreg.res. av 21. desember 1990 nr. 1022.