Delegering av myndighet etter lov om containere

DatoFOR-1983-11-11-1606
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1983 s 861
Ikrafttredelse11.11.1983
Sist endretFOR-2014-01-01-238
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-11-11-67, LOV-1982-12-17-84-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering til NFD etter containerloven

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res 11. november 1983 med hjemmel i lov 11 nov 1983 nr. 67 om endring i lov om sikre containere romertall III og lov 17 des 1982 nr. 84 om sikre containere § 8 nr. 2. Fremmet av Handelsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238. 

Kongens myndighet etter lov om endringer i lov om sikre containere av 17. desember 1982 nr. 84 delegeres til Nærings- og fiskeridepartementet.

0Endret ved forskrift 1 jan 2014 nr. 238.