Ikrafttredelse av lov av 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1983-11-11-1607
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertAvd I 1983 Nr. 23
Ikrafttredelse01.12.1983
Sist endretFOR-2013-05-24-505
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-03-04-3-§1, LOV-1983-03-04-3-§5, LOV-1983-03-04-3-§16, LOV-1983-03-04-3-§17, LOV-1983-03-04-3-§23
Kunngjort
Rettet24.01.2003 (punkt III)
KorttittelIkrafttr. av tjenestemannsloven. Delegering

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 11. november 1983. Fremmet av Forbruker- og administrasjonsdepartementet (nå Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet).
Endringer: Endret ved forskrifter 14 mai 1993 nr. 348, 17 juli 1998 nr. 620, 24 mai 2013 nr. 505.
Oppheves ved forskrift 21 juni 2017 nr. 838 (i kraft 1 juli 2017).

I

Loven trer i kraft 1. desember 1983.

II

Kongens myndighet etter lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 nr. 3 delegeres til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet for følgende bestemmelsers vedkommende: § 1 nr. 3, myndighet til å fastsette alminnelige retningslinjer for hvordan tilsettingsretten skal nyttes etter § 5 nr. 1, § 23 nr. 1, § 23 nr. 2 bortsett fra reglement for regjeringens kontorer, dog slik at stadfestelsesmyndighetens rett til å fravike reglementets bestemmelser etter § 23 nr. 4 legges til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet.

0Endret ved forskrifter 14 mai 1993 nr. 348, 17 juli 1998 nr. 620, 24 mai 2013 nr. 505.

III

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser delegeres til vedkommende fagdepartement: § 4 nr. 1, Kongens rett til å fastsette at tilsettingsretten skal legges til et departement, et kollegialt styre for en virksomhet eller gruppe av virksomheter eller et tilsettingsråd etter § 5 nr. 1 og § 17 nr. 2.