Delegering til SHD etter næringsmiddelloven og kvaksalverloven.

DatoFOR-1983-11-11-1611
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 1983 s 871
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-02-18-136
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1933-05-19-3-§1, LOV-1933-05-19-3-§4, LOV-1936-06-19-9-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering til SHD etter næringsmiddelloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 11. november 1983. Fremmet av Sosialdepartementet. Ved kgl.res. 18 feb 1994 nr. 136 er romertall I, Instruks for Helsedirektoratet, opphevet.

II

Til Sosialdepartementet delegeres den myndighet Kongen er gitt i henhold til de bestemmelser som er nevnt nedenfor: 

1.Lov av 19. mai 1933 nr. 3 om tilsyn med næringsmidler: § 1, annet og fjerde ledd, § 4 annet og sjette ledd.
2.Lov av 19. juni 1936 nr. 9 om innskrenking i adgangen for den som ikke er norsk lege til å ta syke i kur (kvaksalverloven): § 3.
3.Lov av 19. desember 1952 nr. 1 om vern mot smittsomme sykdommer m.v.: § 1.
4.Lov av 9. mars 1973 nr. 13 om godkjenning av psykologer: § 2, annet ledd.
5.Lov av 13. juni 1980 nr. 42 om leger: § 2, første ledd.
6.Lov av 13. juni 1980 nr. 43 om tannleger: § 2, første ledd.