Delegering til Sjøfartsdirektoratet etter lov om sikre containere.

DatoFOR-1983-11-17-4271
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse17.11.1983
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-11-11-67, LOV-1982-12-17-84-§1, LOV-1982-12-17-84-§2, LOV-1982-12-17-84-§3, LOV-1982-12-17-84-§7, LOV-1982-12-17-84-§8, LOV-1982-12-17-84-§10, FOR-1983-11-11-1606
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter containerloven

Fastsatt av Departementet for handel og skipsfart 17. november 1983 med hjemmel i lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere, jf. kgl.res. av 17. desember 1982 nr. 1743 og Kronprinsreg.res. av 11. november 1983 nr. 1606. 

Departementets myndighet etter lov av 17. desember 1982 nr. 84 om sikre containere, jf. kgl.res. av 17. desember 1982 nr. 1743 og Kronprinsreg.res. av 11. november 1983 nr. 1606, delegeres til Sjøfartsdirektoratet.