Overføring av myndighet til Industridepartementet vedrørende midlertidig forskrift for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v.

DatoFOR-1984-03-23-689
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1984 198
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-12-§3.
Kunngjort
KorttittelResolusjon om myndighet til Industridep.

Fastsatt ved kgl.res. av 23. mars 1984. Fremmet av Industridepartementet. 

Myndighet etter kgl.res. av 11. januar 1978, jfr. kgl.res. av 12. juni 1970 vedrørende midlertidige regler for undersøkelse etter visse andre undersjøiske naturforekomster enn petroleum på den norske kontinentalsokkel m.v. overføres fra Olje- og energidepartementet til Industridepartementet.