Delegering av fullmakt til Finans- og tolldepartementet til å fastsette forskrift om boligbyggelagenes adgang til å motta og forvalte sparemidler for andelseierne.

DatoFOR-1984-03-30-816
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 1984 236
Ikrafttredelse30.03.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1960-02-04-1-§1
Kunngjort
KorttittelDelegering av fullmakt, boligbyggelagsloven

Fastsatt ved Kronprinsreg.res. av 30. mars 1984. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Den myndighet som etter lov om boligbyggelags § 1 annet ledd er lagt til Kongen og som 2. juni 1960 ble delegert til Kommunal- og arbeidsdepartementet overføres til Finans- og tolldepartementet.