Delegering av myndighet etter lov av 25. mai 1984 nr. 31 om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

DatoFOR-1984-05-25-1156
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1984 s 1156
Ikrafttredelse25.05.1984
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§9a
Kunngjort
KorttittelDelegering til NHD etter sjødygtighedsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 25. mai 1984. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet. Endret ved kgl.res. 20. desember 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet.

I

Kongens myndighet etter ny § 9 a i lov om endringer i lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. delegeres til Nærings- og handelsdepartementet.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.