Delegering av myndighet til Sjøfartsdirektoratet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a.

DatoFOR-1984-06-06-4278
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
Publisert
Ikrafttredelse06.06.1984
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§9a, FOR-1984-05-25-1156
Kunngjort
KorttittelDelegering til SFD etter sjødyktighetsloven

Fastsatt av Handels- og skipsfartsdepartementet 6. juni 1984 med hjemmel i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a, jf. kgl.res. av 25. mai 1984 nr. 1156. 

Departementets myndighet etter lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 9a, jf. kgl.res. av 25. mai 1984 nr. 1156, delegeres til Sjøfartsdirektoratet.