Delegering av myndighet etter lov om forretningsbanker m.v.

DatoFOR-1984-06-08-1172
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1984 379
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-2-§8
Kunngjort
KorttittelDelegering etter forretningsbankloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 8. juni 1984. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

I

Den myndighet som er tillagt kongen i § 8 tredje ledd etter lov av 24. mai 1961 nr. 2 om forretningsbanker delegeres til Finans- og tolldepartementet.