Forskrift om ikrafttredelse av lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v.

DatoFOR-1984-08-10-1552
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1984 749
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-1994-07-15-681
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1983-06-03-40
Kunngjort
KorttittelForskrift om ikraftt. av saltvannsfiskeloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 10. august 1984. Fremmet av Fiskeridepartementet. Endret 15. juli 1994 nr. 681.

I

Lov av 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. (saltvannsfiskeloven) trer i kraft 15. august 1984.

II

§ 14, § 15, § 26, § 42 og kap X i saltvannsfiskeloven gjelder så langt de passer for annen virksomhet enn fiske.

0Endret ved forskrift 15 juli 1994 nr. 681.

III

§ 14 i saltvannsfiskeloven gjelder for sel- og hvalfangst.

0Tilføyd ved forskrift 15 juli 1994 nr. 681.