Forskrift om delegering av godkjenningsmyndighet etter vassdragsreguleringsloven - godkjenning av brukseierforeningens vedtekter.

DatoFOR-1984-10-12-1758
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 1984 905
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1917-12-14-17-§9.
Kunngjort
KorttittelForsk. om del. etter vassdragsreguleringsl.

Fastsatt ved kgl.res. av 12. oktober 1984. Fremmet av Olje- og energidepartementet. 

Myndighet til å godkjenne en brukseierforenings vedtekter etter vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 § 9 nr. 1, og myndighet til å godkjenne utgiftsfordeling ved utførelsen av vassdragsreguleringsanlegg og ved anleggets drift m.v. etter samme lovs § 9 nr. 4, 1. ledd, delegeres fra Kongen til Olje- og energidepartementet.