Delegering av myndighet etter skogbrukslovens §§ 41 og 49.

DatoFOR-1984-11-02-1808
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1984 s 917
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-05-21-§41, LOV-1965-05-21-§49
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet etter skogbruksl.

Fastsatt ved kgl.res. av 2. november 1984. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov av 21. mai 1965 om skogbruk og skogvern §§ 41 og 49 delegeres til Landbruksdepartementet.