Delegering av myndighet etter friluftsloven § 9 fjerde ledd

DatoFOR-1984-11-26-1947
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1984 s 1088
Ikrafttredelse26.11.1984
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§9, jf. FOR-2013-03-15-283
Kunngjort
KorttittelForsk. om del. av myndighet etter friluftsl.

Hjemmel: Lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet.
Tilføyd hjemmel: Delegering 15 mars 2013 nr. 283 av myndighet til Miljødirektoratet.
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757. 

Klima- og miljødepartementet har 26. november 1984 vedtatt:

Klima- og miljødepartementet har med virkning fra 26. november 1984 delegert til Direktoratet for naturforvaltning1 myndigheten etter lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet § 9 fjerde ledd til å forby eller regulere telting i høyfjellsområder umiddelbart før og under villreinjakten.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).
1Endret ved departementets gjennomgang våren 1997.