Forskrift om delegering av myndighet etter lov av 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barneloven) - utenlandsk farskap.

DatoFOR-1985-04-12-842
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1985 317
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2004-12-07-1578
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-04-08-7-§85
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter barneloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. april 1985 med hjemmel i lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd. Fremmet av Justis- og politidepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 7 des 2004 nr. 1578 (bl.a hjemmel). 

Kongens myndighet etter lov 8. april 1981 nr. 7 om barn og foreldre (barnelova) § 85 andre ledd til å godkjenne i det enkelte tilfelle utenlandsk farskap fastsatt i utlandet og som ikke følger direkte av utenlandsk lov, delegeres til Barne- og familiedepartementet.

0Endret ved forskrift 7 des 2004 nr. 1578.