Forskrift om ikrafttredelse av lov 19. april 1985 nr. 19 om endring i lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1985-04-19-848
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 1985 s 325
Ikrafttredelse03.06.1985
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-05-24-1-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter sparebankloven

Fastsatt ved kgl.res. av 19. april 1985. Fremmet av Finans- og tolldepartementet.

Loven trer i kraft straks.

Den myndighet som er tillagt Kongen i lovens § 8 fjerde ledd tredje punktum, delegeres til Finansdepartementet.