Forskrift om delegering av myndighet til Kommunaldepartementet etter lov om statsgaranti ved konkurs m.v.

DatoFOR-1985-09-20-1711
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 1985 s 1101
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-12-14-61
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lønnsgarantiloven

Fastsatt ved kgl.res. av 20. september 1985. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 14. desember 1973 nr. 61 om statsgaranti for lønnskrav ved konkurs m.v. § 2, delegeres til Kommunal- og arbeidsdepartementet.