Forskrift om delegering av myndighet til å gi regler om innretning av rettsbøker m.v.

DatoFOR-1985-12-13-2094
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1985 s 1303
Ikrafttredelse13.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§29.
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering, straffeprosessloven

Fastsatt ved kgl.res. av 13. desember 1985. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Kongens myndighet til å gi regler om innretning av rettsbøker m.v. som er nevnt i straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25, § 29, delegeres til Justis- og politidepartementet.