Forskrift om delegering av myndighet til Landbruksdepartementet - protokoll mellom Norge og Sverige om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein.

DatoFOR-1986-01-10-18
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1986 s 38
Ikrafttredelse31.02.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-06-09-31
Kunngjort
KorttittelForsk. om delegering, sperregjerder for rein

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 10. januar 1986. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Regjeringen i artikkel 7, 2. ledd i protokoll av 9. februar 1972 mellom Norge og Sverige om oppføring og vedlikehold av sperregjerder for rein, legges til Landbruksdepartementet.