Forskrift om overføring av myndighet til Nærings- og handelsdepartementet etter lov om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v.

DatoFOR-1986-01-17-42
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 62
Ikrafttredelse07.03.1986
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1903-06-09-7-§2, LOV-1903-06-09-7-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering til NHD etter sjødyktighetsloven

Fastsatt ved kgl.res. av 17. januar 1986. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet. Endret ved kgl.res. av 20. desember 1996 nr. 1156. Fremmet av Nærings- og energidepartementet. 

Myndighet etter lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. § 1 tredje ledd nr. 2 og § 3, som ble delegert Kommunal- og arbeidsdepartementet ved kgl.res. 15. februar 1980 punkt I b, overføres til Nærings- og handelsdepartementet.

0Endret ved forskrift 20 des 1996 nr. 1156.