Forskrift om ikrafttredelse av lov av 31. mai 1985 nr. 37 om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 og lov 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1986-01-31-221
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 s 88
Ikrafttredelse03.03.1986
Sist endretFOR-1996-12-20-1156
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1975-05-30-18-§2
Kunngjort
KorttittelForskrift om delegering etter sjømannsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 31. januar 1986. Fremmet av Handel- og skipsfartsdepartementet. Endret ved kgl.res. 18 des 1987 nr. 970, 23 des 1988 nr. 1081, 20 des 1996 nr. 1156.

I

Loven trer i kraft 3. mars 1986.

II

I medhold av sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 bestemmes:

Nærings- og handelsdepartementet bemyndiges til å utferdige forskrift i medhold av § 2 bokstav b.

0Endret ved forskrifter 18 des 1987 nr. 970, 23 des 1988 nr. 1081, 20 des 1996 nr. 1156.