Delegering av myndighet til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven.

DatoFOR-1986-03-21-750
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 1986 s 258
Ikrafttredelse01.10.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§4, LOV-1965-06-18-4-§11
Kunngjort
KorttittelDelegering til Vegdirektoratet etter vegtrafikkloven

Fastsatt ved kgl.res. av 21. mars 1986. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Med virkning fra 1. oktober 1986 gis Vegdirektoratet myndighet til med hjemmel i vegtrafikkloven § 4, første ledd å fastsette forskrifter om bruk av kjøretøy.

Med virkning fra 1. oktober 1986 gis Vegdirektoratet myndighet til med hjemmel i vegtrafikkloven § 4, første ledd å fastsette forskrifter om konkurransekjøring.

Med virkning fra 1. oktober 1986 gis Vegdirektoratet myndighet til med hjemmel i vegtrafikkloven § 11 å fastsette forskrifter om godkjenning og registrering av utrykningskjøretøyer.