Delegering av myndighet etter forurensningsloven § 52 a og produktkontrolloven § 8 a.

DatoFOR-1986-05-16-1094
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 1986 s 400
Ikrafttredelse13.07.1986
Sist endretFOR-2013-12-19-1757 fra 01.01.2014
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-03-13-6-§52a, LOV-1976-06-11-79-§8a
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 16. mai 1986. Fremmet av Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet).
Endringer: Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757.

Forurensningsmyndighetenes myndighet etter forurensningsloven § 52 a, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

Kongens myndighet etter produktkontrolloven § 8 a, delegeres til Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).