Opphevelse av kgl.res. av 20. september 1974. Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov av 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for jordbruksprodukter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer.

DatoFOR-1986-06-06-1274
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1986 s 465
Ikrafttredelse04.08.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1974-05-31-20-§2, LOV-1974-05-31-20-§3
Kunngjort
KorttittelDelegering til LD etter råvareprisutjevningsloven

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 6. juni 1986. Fremmet av Landbruksdepartementet.

I

Kgl.res. av 20. september 1974 oppheves.

II

Lov av 31. mai 1974 nr. 20 om importavgift og råvareprisutjevning ved eksport (eksportrestitusjon) for jordbruksprodukter framstilt ved bearbeidelse av jordbruksråvarer trådte i kraft 1. november 1974. Den myndighet som etter lovens §§ 2 og 3 er lagt til Kongen, delegeres til Landbruksdepartementet.

De fullmakter som etter loven er lagt til departementet legges til Landbruksdepartementet.