Vedtak om overføring av skipsfartssaker etter valutaloven til Finans- og tolldepartementet.

DatoFOR-1986-10-10-1928
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 1986 754
Ikrafttredelse01.11.1986
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-07-14-10
Kunngjort
KorttittelVedtak om overføring av skipsfartssaker

Fastsatt ved kgl.res. av 10. oktober 1986. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet. 

Den myndighet som er tillagt Handelsdepartementet etter lov om valutaregulering av 14. juli 1950 nr. 10, jfr. kgl.res. av 19. desember 1980 og 23. september 1983, til å regulere skipsfartssaker, overføres til Finansdepartementet med virkning fra 1. november 1986.