Ikrafttredelse av lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon. Delegering av myndighet.

DatoFOR-1986-12-05-2163
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 1986 825
Ikrafttredelse01.01.1987
Sist endretFOR-1989-12-22-1273
Endrer
Gjelder for
HjemmelLOV-1986-02-28-8
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet (adopsjon)

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. av 5. desember 1986. Fremmet av Sosialdepartementet. (Ved res. av 22. desember 1989 nr. 1273 er ansvaret for denne forskrift lagt til Familie- og forbrukerdepartementet, nå Barne- og familiedepartementet).

I

Lov av 28. februar 1986 nr. 8 om adopsjon trer i kraft fra 1. januar 1987.

II

Den myndighet som er tillagt departementet i denne lov, tilligger Sosialdepartementet.1

1Familie- og forbrukerdepartementet i følge res. 22. desember 1989 nr. 1273.