Ikrafttredelse av lov av 20. juni 1986 nr. 35 om mesterbrev i håndverk og annen næring.

DatoFOR-1986-12-12-2175
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 1986 s 851
Ikrafttredelse15.01.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1986-06-20-35-§8
Kunngjort
KorttittelForskrift om overgangsbest., mesterbrevloven

Fastsatt av Industridepartementet ved kgl.res. av 12. desember 1986. 

1.- - -
2.Etter lovens § 8 oppheves lov av 19. juni 1970 nr. 59 om handverksnæring fra samme tid. Med hjemmel i mesterbrevlovens § 8 bestemmes at håndverksloven av 1970 likevel skal gjelde inntil videre for rørleggerfaget i kommuner hvor loven er innført.