Delegering av myndighet til Landbruksdepartementet etter lov om tilsyn med fôrvarer.

DatoFOR-1987-01-09-7
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1987 34
Ikrafttredelse27.02.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1973-03-23-18
Kunngjort
KorttittelDelegering av myndighet til Landbruksdep.

Fastsatt ved kgl.res. av 9. januar 1987. Fremmet av Landbruksdepartementet. 

Den myndighet som i § 9, første setning, i lov av 23. mars 1973 nr. 18 om tilsyn med fôrvarer er lagt til Kongen i riksråd, delegeres til Landbruksdepartementet.