Forskrift om overføring av myndighet etter havne- og farvannsloven av 8. juni 1984 nr. 51 § 2 fjerde ledd til statlig organ.

DatoFOR-1987-01-16-3254
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert
Ikrafttredelse
Sist endretFOR-2007-08-16-996
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-51-§2
Kunngjort
Rettet09.02.2016 (ansvarlig departement)
KorttittelForskrift om direktiv for havneberedskapen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. januar 1987 samt Kronprinsreg.res. 13 juli 1990 om endring av § 3 annet ledd.
Endringer: Endret ved forskrifter 13. juli 1990, 17. des 1993, 16 aug 2007 nr. 996.
Rettelser: 09.02.2016 (ansvarlig departement). 

Forskriften gjelder under beredskap og i krig. Forskriften er gradert og er derfor ikke tatt med i denne samlingen.