Forskrift om omorganisering av Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete, Buskerud, og Indre Follo sorenskriverembete, Akershus.

DatoFOR-1987-03-20-181
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 1987 184
Ikrafttredelse04.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1915-08-13-5-§19.
Kunngjort
KorttittelForskrift om omorgan. av sorenskriverembeter

Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 1987. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

I medhold av domstolsloven § 19 omorganiseres Eiker, Modum og Sigdal sorenskriverembete til domstol med to faste dommere og Indre Follo sorenskriverembete omorganiseres til domstol med tre faste dommere.