Delegering av myndighet etter lov om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk

DatoFOR-1987-04-28-368
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 1987 266
Ikrafttredelse01.05.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-12-06-2-§7
Kunngjort
KorttittelDelegering etter lov om ferskvannsfisk m.m.

Med virkning fra 1. mai 1987 har Landbruksdepartementet 28. april 1987 delegert sin myndighet etter § 7 i lov 6. desember 1968 nr. 2 om tiltak mot sjukdommer hos ferskvannsfisk til vedkommende fylkesveterinær.