Delegering av fullmakt til Handelsdepartementet etter lov om norsk internasjonal skipsregister.

DatoFOR-1987-06-12-488
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertAvd I 1987 Nr. 13
Ikrafttredelse26.07.1987
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1987-06-12-48-§4
Kunngjort26.06.1987
KorttittelDelegering til HD etter NIS-loven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. av 12. juni 1987. Fremmet av Handels- og skipsfartsdepartementet (nå Nærings- og fiskeridepartementet).
Rettelser: Delegering lagt inn konsolidert samling 9 mars 2016. 

Kongens fullmakt etter § 4 tredje ledd i lov av 12. juni 1987 nr. 48 om norsk internasjonal skipsregister delegeres til Departementet for handel og skipsfart.